მრავალბინიანი სახლი

დამატებითი ინფორმაცია

პროექტის წამყვანი კონსტრუქტორი - ლაშა ფორჩხიძე

2018