იუსტიციის სახლი თიანეთში

დამატებითი ინფორმაცია

 პროექტის წამყვანი კონსტრუქტორი - ვახტანგ მაჭარაძე

2014