იუსტიციის სახლი ყაზბეგში

დამატებითი ინფორმაცია

პროექტის წამყვანი კონსტრუქტორი - ვახტანგ მაჭარაძე

2014