103 საჯარო სკოლა

დამატებითი ინფორმაცია

პროექტის წამყვანი კონსტრუქტორი - ნინო სახელაშვილი 

2014