კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია და ვიზიტორთა ცენტრი

დამატებითი ინფორმაცია

 პროექტის წამყვანი კონსტრუქტორი - საბა პაპაშვილი

2005