პროექტირება

„კუბიკონი“ გთავაზობთ შენობა-ნაგებობების სტრუქტურულ პროექტირებას, პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის დამუშავება:

  • რკინა- ბეტონის შენობა;
  • ფოლადის შენობა;
  • ხის და სხვა მასალის შენობა;
  • სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო შენობა;
  • ქვაბული და საყრდენი კედლები;

 დამატებითი მომსახურება:

  • შენობის მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების სივრცითი გაანგარიშება (ანალიტიკური მოდელის შექმნა-დამუშავება);
  • შენობა-ნაგებობის საინჟინრო-კონსტრუქციული კვლევა, საექსპერტო დასკვნის მომზადება;
  • პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ნახაზების ექსპერტიზა;
  • სამშენებლო მოედანზე ზედამხედველობა;
  • ინჟინერ-კონსტრუქტორის საკონსულტაციო მომსახურება;