გუნდი

კონსტანტინე ჩხიკვაძე

კონსტანტინე ჩხიკვაძე

ანალიტიკური მოდელირების მთავარი სპეციალისტი

განათლება

ტექნიკურ მეცნიერებათ დოქტორი

1976 - 1980 წლები საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია - სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი - ასპირანტი;

1968 - 1973 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - სამშენებლო ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება

2017 - დღემდე შპს „კუბიკონი“  - ანალიტიკური მოდელირების ჯგუფის ხელმძღვანელი.

2013 - დღემდე - აგრარული უნივერსიტეტი - პროფესორი.

2011 - 2017  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - ჯლუს საკონსტუქტორო ბიუროს უფროსი კონსტრუქტორი - მთავარი სპეციალისტი.

2007 - 2011 სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის სეისმომედეგობის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, წამყვანი მეცნიერი.

1987 - დღემდე  საქართველოს ტექნიუკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო ურუნველყოფის ინსტიტუტის თეორიული განყოფილების ხელმძღვანელი - უფროსი მეცნიერ; 2003 წლიდან - დღემდე 90 კათედრის დოცენტი, პროფესორი; (სალექციუ კურსი - "სმშენებლო კონსტრუქციიების ავტომატური დაპროექტება", "სასრული ელემენტების თეორია").

1977 - 2003 - საქრთვლოს ენერგეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - უფროსი მეცნიერი.

1987 - 1991  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. ზავრების სახელობის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

1977–1987 საქართველოს ენერგეტიკის ინსტიტუტი - უფროსი მეცნიერ მუშაკი  (სამეცნიერო თემატიკაა – ენერგეტიკული ობიექტების სეისმომედეგობა).

1973 - 1977  "თბილქალაქპროექტი" - უფროსი ინჟინერი.