გუნდი

მარიამ მუმლაძე

მარიამ მუმლაძე

პროექტების მენეჯერი

განათლება

2012 - 2013 City University London  (London, United Kingdom) - საერთაშორიშო ურთიერთობები - სპეციალიზაცია: საერთაშორისო პოლიტიკა. 

2011 - 2012 Kaplan International Collage London (United Kingdom) - წინა-სამაგისტრო სასწავლო კურსი ბიზნეს სამართალსა და სოციალურ მეცნიერებებში.

2007 - 2011 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნე;

2009 – Nottingham Collage (Nottingham, United Kingdom) ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი;

2007 - ლიდერთა სკოლა

სამუშაო გამოცდილება

2017 - 2018 დეკემბერი   შპს კუბიკონი - პროექტების მენეჯერი

2015 - 2017   შპს ჯორჯიან ექსპრესი (DHL Express Georgia) - კლიენტთა მომსახურების აგენტი;

2014 – 2015 საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის დეპარტამენტი;

2013   წითელი ჯვარი (დიდი ბრიტანეთი) სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი;

2011  სანოტარო ბიურო - ნოტარიუსის თანაშემწე;

2010 - 2011  თბილისის მერიის პროექტი - სამოქალაქო მრჩეველი;

2008 - 2009  თბილისის საქალაქო სასამართლო  - დამკვირვებელი;