გუნდი

ლაშა ფორჩხიძე

ლაშა ფორჩხიძე

ტექნიკური ოპერაციების მენეჯერი / BIM კოორდინატორი

განათლება

2013 -2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: კომპიუტერული დაპროექტების სისტემები მშენებლობაში;

დიპლომი: ბაკალავრის ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება

2016 - დღემდე შპს „კუბიკონი“ - კონსტრუქტორი;

2016.07.01 - 2016.11.01 შპს „კუბიკონი“ - პრაქტიკანტ-კონსტრუქტორი;