გუნდი

ნოდარ კვირიკაძე

ნოდარ კვირიკაძე

ინჟინერ - კონსტრუქტორი (ფუძე-საძირკვლების სპეციალისტი)

განათლება

2012-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი, დოქტორანტი

2010-2012 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: გრუნტების მექანიკის და ფუძე საძირკვლების კონსტრუქციების მიმართულება;

დიპლომი: მშენებლობის მაგისტრის ხარისხი;

2006-2010 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: გრუნტების მექანიკის და ფუძე საძირკვლების კონსტრუქციების მიმართულება;

დიპლომი: მშენებლობის ბაკალავრის ხარისხი; 

სამუშაო გამოცდილება

2015 - დღემდე  შპს „კუბიკონი“ - კონსტრუქტორი;

2012-2014 შპს “მუნიციპალ პროექტი” / შპს “ეკო პროექტი” - კონსტრუქტორი;

2012-2012 შპს “არტესი” - ტექნიკური განყოფილების უფროსი;

2012-2012 შპს “გეოინჯინერინგი” - ლაბორანტის ასისტენტი;

2008-2011 შპს “პროექტი XXI” - მშენებლობის ბრიგადირი;

2006-2007 შპს “ოშკი” - კონსტრუქტორის თანაშემწე;