გუნდი

გიორგი თაბაგარი

გიორგი თაბაგარი

ინჟინერ - კონსტრუქტორი (ფოლადის კონსტრუქციების სპეციალისტი)

განათლება

2012-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი, დოქტორანტი

2010-2012 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა;

დიპლომი: მშენებლობის მაგისტრის ხარისხი მეცნიერ-მკვლევარის კვალიფიკაციით;

2006-2010 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა;

დიპლომი: ბაკალავრის ხარისხი; 

სამუშაო გამოცდილება

2015 - დღემდე  შპს „კუბიკონი“- კონსტრუქტორი.

2012-2015  შპს "არტსტუდიო პროექტი"- კონსტრუქტორი.

2011-2012 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის მიწისზედა ტრანსფორმირებადი სისტემების განყოფილება - მეცნიერ-მუშაკი.

სერთიფიკატები და კონფერენციები:

2015 - ტექნოლოგიების და ინჟინერიის დარგში მსოფლიო მეცნიერთა აკადემიის (WASET.ORG - World Academy of Science, Engineering and Technology, Conference Code: 15FR02ICBSE) მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, პარიზი საფრანგეთი. მომხსენებელი

2014-2015 ბრიტანეთის საბჭო (British Council), ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატები; 

2014- პატენტი P 2014 6028 B  - „გადახურვის წინასწარ დაძაბული თაღოვანი კონსტრუქცია“

2011 - თეიმურაზ ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები“ მომხენებელი თემით „ტრანსფორმირებადი ბიკონუსური ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია“, თბილისი, საქართველო;

2011 - 79-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია; “ახალი კლასის ზემსუბუქი პრეცეზიული რეფლექტორის აწყობის ტექნოლოგიური ციკლი”;

 2010 - Ⴑტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა IV სიმპოზიუმი, (მომხსენებელი თემით „სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები), შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ბათუმი, საქართველო

2008 - Ⴑტუდენტთა 76-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო. “Ⴑფერულ-გუმბათოვანი გადახურვების გეგმარება ინვერსიის გამოყენებით”, მომხსენებელი;