გუნდი

ნინო ხუციშვილი

ნინო ხუციშვილი

ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

2010-2012 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა;

დიპლომი: მაგისტრის ხარისხი;

2006-2010 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა:

დიპლომი: ბაკალავრის ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება

2015 - დღემდე  „შპს კუბიკონ”  -  კონსტრუქტორი.

2011-2015 „შპს არტსტუდიო პროექტი”  - კონსტრუქტორი.

2010-2011 "CADCABINETS”  -  კონსტრუქტორი.

ტრენინგები:

2014 - "International House" - ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი;

სერთიფიკატები:

2009  - სტუდენტთა 76-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია მათემატიკის დარგში;