გუნდი

შალვა მდინარაძე

შალვა მდინარაძე

უფროსი ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

2002-2006  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემები;

დიპლომი:  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და სისტემოტექნიკოსის კვალიფიკაცია;

2006-2008 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემები;

დიპლომი: მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ინფორმაციული ტექნოლოგიები მშენებლობაში.

სამუშაო გამოცდილება

2015 - დღემდე   შპს "კუბიკონი” - კონსტრუქტორი.

2014 - 2015 შპს „არტსტუდიო პროექტი” - კონსტრუქტორი.

2007 – დღემდე შპს „მონოლითი” საკონსტრუქტორო სტუდია - კონსტრუქტორი.

2006 - 2007 შპს „არტსტუდიო პროექტი” - კონსტრუქტორი.