გუნდი

ნინო სახელაშვილი

ნინო სახელაშვილი

ინჟინერ - კონსტრუქტორი, CAD მენეჯერი

განათლება

1996-2000 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა;

დიპლომი: ბაკალავრის ხარისხი ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია(წარჩინებით);

2001-2003 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა;

დიპლომი: მშენებლის მაგისტრის ხარისხი (წარჩინებით);

2003-2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა - ასპირანტი

2003  ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების სრული კურსი. აუდიტორიულ ფირმა «ირმა”_ს სასწავლო ცენტრი.

01.10.1999-31.03.2000 საერთაშორისო სახლი თბილისი. უცხოენების სწავლების ცენტრი. ინგლისურის შემსწავლელი კურსები _ PRE-INRERMEDIATE.

16.01.2004-01.07.2005 წ. ინგლისური ენისა და კომპიუტერის თბილისის ცენტრალური სკოლა. ინგლისურის შემსწავლელი კურსები _ UPPER-INTERMEDIATE.

სამუშაო გამოცდილება

2015  - დღემდე  „შპს კუბიკონი”-  კონსტრუქტორი, CAD მენეჯერი.

2005 - 2015  შპს "არტსტუდიო პროექტი” - კონსტრუქტორი.

2005 - 2010  შპს "თი ენდ ბი" სამშენებლო და საკონსულტაციო კომპანია - კონსტრუქტორი.

2003 - 2003  შპს "ჯეოინჟინირინგი” საინჟინრო კვლევა-ძიება, დაპროექტება, მშენებლობა, ავტომატიზირებული დაპროექტების სექტორი -  ინჟინერი.