გუნდი

მათე საჯაია

მათე საჯაია

მთავარი ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

2002-2006  საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტირების სისტემები;

დიპლომი: ბაკალავრის ხარისხი ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია (წარჩინებით);

2006-2008  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი:

სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტირების სისტემები;

დიპლომი: მშენებლის მაგისტრის ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება

2015 – დღემდე „შპს. კუბიკონი”- კონსტრუქტორი.

2007 – დღემდე  შ.პ.ს. "მონოლითი” საკონსტრუქტორო სტუდია - კონსტრუქტორი

2012 - 2015  შ.პ.ს.“არტსტუდიო პროექტი” კონსტრუქტორი.

2006 - 2007  შ.პ.ს.“არტსტუდიო პროექტი” კონსტრუქტორი.