გუნდი

ბექა მათითაიშვილი

ბექა მათითაიშვილი

შენობა-ნაგებობების ანალიტიკური მოდელირების ინჟინერი

განათლება

2017 - დღემდე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება;

სადოქტორო პროგრამა;

2015 - 2017  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება;

დიპლომი: მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;  

2011 - 2015 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება;

დიპლომი: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება

2017 - დღემდე  შპს "კუბიკონი" - შენობა-ნაგებობების ანალიტიკური მოდელირების ინჟინერი;

2016 - დღემდე  შპს "საინჟინრო ჯგუფი" -  დირექტორი;

2015 - 2016  შპს "ეპიკ დიზაინი" - კონსტრუქტორი;