გუნდი

თორნიკე მორალიშვილი

თორნიკე მორალიშვილი

ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

2017 - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -  სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა - სამოქალაქო სამრეწველო მშენებლობა;

დოქტორანტი

2015 -2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო სამრეწველო მშენებლობა;

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

2011 – 2015 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო სამრეწველო მშენებლობა;

ინჟინერიის ბაკალავრიატის აკადემიური ხარისხი მშენებლობაში.

სამუშაო გამოცდილება

2017 - დღემდე  შპს „კუბიკონი“ - ინჟინერ - კონსტრუქტორი;

2014 - 2017    "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო- სამეცნიერო ცენტი" ტექნიკური ექსპერტიზა და უსაფრთხოება მშენებლობაში - კონტრუქტორი;