გუნდი

დავით ფირყულაშვილი

დავით ფირყულაშვილი

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

2008 - 2013 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა.

დიპლომი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

2005 – 2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა.

დიპლომი: მშენებლობის მაგისტრის ხარისხი (წარჩინებით).

 2001 – 2005 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი.

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა.

დიპლომი: მშენებლობის ბაკალავრის ხარისხი (წარჩინებით).

სამუშაო გამოცდილება

2018 იანვარი - დღემდე  შპს „კუბიკონი“ - ინჟინერ-კონსტრუქტორი

2013  - დღემდე  სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“  - სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი  - ექსპერტი;

2013 - დღემდე სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ - მოწვეული ლექტორი -  ლექციების კურსი ”სამშენებლო კონსტრუქციები”;

2011 – 2012 შპს ”კავკასუს როუდ პროჯექტ” - პროექტის მთავარი ინჟინერი

2007 – 2011 შპს ”არტსტუდიო პროჯექტ” - წამყვანი ინჟინერ-კონსტრუქტორი