გუნდი

დავით ზურაბიშვილი

დავით ზურაბიშვილი

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

09.2009 - 08.2013 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა, ბაკალავრის ხარისხი, სამშენებლო.

09.2014 - 08.2015 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი სამოქალაქო მშენებლობა, მაგისტრის ხარისხი, სამშენებლო.

სამუშაო გამოცდილება

2018 დღემდე შპს "კუბიკონი" კონსტრუქტორი.

2017-2018  შპს "არქთრეიდი" პროექტის მენეჯერი.

2016-2017 შპს "არქი ჯგუფი" კონსტრუქტორი.

2013-2016 "საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო" კონსტრუქტორი.