გუნდი

ია ირემაძე

ია ირემაძე

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

2007-2011 თბილისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბაკალავრის ხარისხი, სპეციალობა: შენობებისა და ნაგებობების ექსპერტიზა

სამუშაო გამოცდილება

2018 - დღემდე შპს კუბიკონი უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

2017-2018  შპს Construction cervice დამწყები კონსტრუქტორი

2016- 2017  შპს "არქიტექტურული ორკესტრი"  3D CG არტისტი