გუნდი

თევდორე ავალიშვილი

თევდორე ავალიშვილი

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

2014 - 2018საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი;

სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ინჟინერ-კონსტრუქტორი;

ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

2018 - დღემდე შპს კუბიკონი უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი.