გუნდი

ერეკლე ჯეირანაშვილი

ერეკლე ჯეირანაშვილი

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

2016 - დღემდე  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი; სამშენებლო ინჟინერია

სამუშაო გამოცდილება

2019 - დღემდე  შპს „კუბიკონი“-  უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი.