გუნდი

მარია უზნაძე

მარია უზნაძე

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2