გუნდი

გიორგი გოქსაძე

გიორგი გოქსაძე

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2