შერატონ მეტეხი პალასი

დამატებითი ინფორმაცია

პროექტის წამყვანი კონსტრუქტორები - ილია მეხრიშვილი, ნოდარ კვირიკაძე;

შერატონ მეტეხი პალასის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია იყო ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი; პროექტზე მუშაობდნენ როგორც უცხოელი ისე ადგილობრივი სპეციალისტები; სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა არსებული სასტუმროს შენობას, ასევე აშენდა ახალი სამორინე და სააქტო დარბაზი; პროექტის მიმდინარეობისას საავტორო ზედამხედველობას ასრულებდნენ ჩვენი სპეციალისტები;

2015