ინდ. სახლი გონიოში

დამატებითი ინფორმაცია

 პროექტის წამყვანი კონსტრუქტორი - ლაშა ფორჩხიძე

2017