ხილისა და ბოსტნეულის შესანახი სამაცივრე მეურნეობის ცენტრი

2011