სასწავლო ცენტრი

კუბიკონის სასწავლო ცენტრი ჩამოყალიბდა 2017 წელს. სასწავლო ცენტრის მიზანია აღმოვაჩინოთ ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდები და მივცეთ მათ დასაქმების შანსი. ამჟამად სასწავლო ცენტრში ოპერირებს ორი სასწავლო პრაქტიკული კურსი: 

  • სასწავლო კურსი კონსტრუქტორებისთვის
  • სასწავლო კურსი არქიტექტორებისთვის

აღნიშნულ კურსზე მსმენელი შეისწავლის პროექტის კონსტრუქციული და არქიტექტურული ნაწილის სამშენებლო ნახაზების დამუშავებას, თანამედროვე სამშენებლო ნორმების და ნახაზების გრაფიკული გაფორმების საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით;

სასწავლო ცენტრს უკვე ჰყავს წარჩინებული კურსდამთავრებულები, რომლებმაც მიიღეს დასაქმების შესაძლებლობა;