გუნდი

ირაკლი ბეროზაშვილი

ირაკლი ბეროზაშვილი

ინჟინერ-კონსტრუქტორი / ხარისხის კონტროლი

განათლება

.

სამუშაო გამოცდილება