გუნდი

კახაბერ ჩხიკვაძე

კახაბერ ჩხიკვაძე

უმცროსი ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

.

სამუშაო გამოცდილება

.