გუნდი

გიგა ქათამაძე

გიგა ქათამაძე

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

.

სამუშაო გამოცდილება

.