გუნდი

გუგა ბზეკელავა

გუგა ბზეკელავა

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

.

სამუშაო გამოცდილება

.