საპროექტო კუბიკონის ლოგო
burgerMenu
Cubicon team

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲠᲔᲑᲐ

Arrow Icon

შენობა-ნაგებობის პროექტის სტრუქტურული დიზაინის დამუშავება

Arrow Icon

შენობა-ნაგებობის პროექტის დიზაინის დამუშავების სრული მენეჯმენტი

Arrow Icon

ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობა სამშენებლო მოედანზე

Arrow Icon

შენობა-ნაგებობის პროექტის დიზაინის ექსპერტიზა და საკონსულტაციო მომსახურება

Arrow Icon

შენობა-ნაგებობის კვლევა, ექსპერტიზა

Arrow Icon

პროფესიული პროგრამების და საქმიანობის შემსწავლელი სასწავლო ცენტრი

ᲡᲐᲡᲬᲐᲕᲚᲝ ᲪᲔᲜᲢᲠᲘ

სასწავლო ცენტრი ჩამოყალიბდა 2017 წელს, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში დარგის განვითარებას, რაც გამოიხატება ჩვენი გუნდის პრაქტიკოსი სპეციალიტების მხრიდან სტუდენტებისთვის ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებაში, ასევე ვცდილობთ აღმოვაჩინოთ ნიჭიერი/პერსპექტიული ახალგაზრდები და დავეხმაროთ მათ დასაქმებაში.