საპროექტო კუბიკონის ლოგო
burgerMenu

ჰერბარიუმი,საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში

ჰერბარიუმი,საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში
პროექტირების წელი
2009
ლოკაცია
თბილისი,საქართველო
სტატუსი
დასრულებული მშენებლობა
არქიტექტურა
''არქიტექტურულ - სამაკეტო ჯგუფი''