საპროექტო კუბიკონის ლოგო
burgerMenu
ინდ.სახლი ლისზე
ლოკაცია
თბილისი,საქართველო
ფართობი
900 მ2
სტატუსი
დასრულებული მშენებლობა