საპროექტო კუბიკონის ლოგო
burgerMenu
ღვინის ქარხანა ქართველი
ლოკაცია
მარტყოფის ველი,საქართველო
ფართობი
4500 მ2
სტატუსი
დასრულებული მშენებლობა