საპროექტო კუბიკონის ლოგო
burgerMenu
მრავალბინიანი შენობა ნინოშვილზე
ლოკაცია
თბილისი,საქართველო
ფართობი
3224 მ2
სტატუსი
დასრულებული მშენებლობა