საპროექტო კუბიკონის ლოგო
burgerMenu
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ლოკაცია
თბილისი,საქართველო
ფართობი
13850 მ2
სტატუსი
დასრულებული მშენებლობა
არქიტექტურა
ჯი არ სი