საპროექტო კუბიკონის ლოგო
burgerMenu
ელიას პარკი
პროექტირების წელი
2020
ლოკაცია
ყაზბეგი,საქართველო
ფართობი
15590 მ2
სტატუსი
შეჩერებული მშენებლობა
არქიტექტურა
სპექტრუმი