საპროექტო კუბიკონის ლოგო
burgerMenu

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აუზი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აუზი
ლოკაცია
თბილისი,საქართველო.
სტატუსი
დასრულებული მშენებლობა